Laddar
Johan Waldén, FOUNDER Head of all shit

john@advisoryspain.com
Mikael Nilzon, CO-FOUNDER Market manager
Christian Blomberg CEO and Head of staff

KONTAKT

Skriv ett enkelt meddelande till oss. Vi ringer tillbaka och öppnar upp för ett ärligt samtal om marknaden och tillsammans med dig tar vi det vidare åt det håll som behövs.

* Kontaktuppgifter kommer inte att spridas eller användas i något syfte att marknadsföra något eller någon annan part.